• Šifrarnici općina-gradova, mjesta, vrsta rada, bolovanja (na teret firme ili fonda, porodiljni, ozljede…), doprinosa, obustava, isplata i poslovnih partnera kao kreditora,
  • Kadrovska evidencija po vrstama radnika, radnim mjestima i osobnim podacima zaposlenih, evidencija GO, osobnih olakšica, beneficiranog staža, minulog rada,
  • Parametarski unos podataka o plaći, satima rada, načinima i vrstama isplata, porezi i doprinosi na i iz plaće, bankama i kreditorima (obustavama) za svakog pojedinog radnika s prijenosom parametara na obračun sljedeće plaće,
  • Unos podataka o plaći za grupu radnika ili svakog pojedinog i to; fiksni bruto iznos, fiksni neto iznos, bruto ili neto satnica, prosjek plaće, preko koeficijenta s obzirom na osnovicu, obračun minulog rada u brutu ili na bruto
  • Ispis izvještaja o plaći za svakog radnika, isplatne liste, isplate prema bankama, kreditori, obustave, porezi, doprinosi s ispisom virmana u raznim formama – HUB1, HUB1-1, HUB3lista,
  • Formiranje SEPA naloga za isplatu plaća
  • JOPPD obrazac s automatskim prijepisom na e-Poreznu
  • Porezne kartice – IP, ID obrasci, M4 godišnji,  snimanje na medij za godišnju poreznu prijavu