• Šifrarnik poslovnih partnera, kontnog plana, vrsta knjiženja i dokumenata, NKD, organizacijskih jedinica, poreznih stopa, artikala odnosno usluga koje se fakturiraju
 • Unos dokumenata salda-konti i istodobno knjiženje na Glavnu knjigu
 • Unos ulaznih računa u likvidaturu s automatskim knjiženjem na knjigu Ura i Glavnu knjigu
 • Automatska izrada PDV obrasca na temelju unesenih podataka
 • Mogućnost promptnog povezivanja stavaka, a isto tako i naknadnog s parametriziranim pretragama podataka za povezivanje
 • Automatska izrada obrazaca PPO i OPZ-STAT-1
 • Pregled konto kartice kupca/dobavljača kompletne ili samo otvorenih stavaka, kao i rekapitulacija kompletnog stanja,
 • Devizni salda-konti,
 • Obračun kamata na nezatvorene stavke s parametriziranim zahtjevima i mogućnostima automatskog knjiženja obračuna na unaprijed zadani konto
 • Unos dokumenata izravno na konta Glavne knjige s kontrolom zatvaranja salda
 • Ispisi dnevnika knjiženja, konto kartica, otvorenih stavaka, rekapitulacija, IOS-a
 • Fakturiranje s automatskim knjiženjem u knjigu Ira, salda-konti i Glavnu knjigu
 • Ispis bruto bilance, bilance stanja, sintetički i analitički
 • Automatski prijepis završnih knjiženja i izrada početnog stanja sljedeće poslovne godine
 • Putni nalozi s automatiziranim knjiženjem