• upisi upravnih postupaka I i II
 • urudžbeni zapisnik (neupravni)
 • knjige za poštu
  • primljene,
  • poslane
 • popis akata
 • šifarnici
 • klasa
 • podklasa
 • dosjea
 • urudžbenih brojeva
 • predmeta
 • org. jedinica
 • dostavnih knjiga
 • knjiga za poštu
 • org.jedinica