CONFORTO  je kompletno informatičko rješenje za praćenje poslovanja koje, između ostalog, obuhvaća:

  • praćenje proizvodnje (otvaranje radnih naloga, normativi, proizvedeno, škart, zastoji, kapaciteti po strojevima, učinak pojedinih radnika, obračun radnih naloga, obračun putnih naloga, evidencija zaposlenika itd.)
  • skladišno poslovanje (primke, otpremnice, izdatnice, međuskladišnice, liste zaliha, kartice prometa, liste primki, kartice kupca, vođenje blagajne….)
  • šifrarnici poreznih grupa, artikala, operatera za rad, lokala, poslovnih partnera – dobavljača robe
  • maloprodaja: gotovinski računi, „R1“ gotovinski računi, praćenje po načinima plaćanja, djelomične uplate gotovinskih i bezgotovinskih računa (rate), primke, povrat robe dobavljačima, automatska knjiga prometa, lista zaliha, periodični izvještaji po grupama i/ili tarifama praćenje zaliha po osnovnim artiklima – normativi
  • mogućnost vođenja zalihe trgovačke robe u kafiću (cigarete, upaljači,…)
  • inventura; kontrolna ili „puna“, mogućnost unosa s više mjesta i na više načina.
  • praćenje skladišta po tipovima; prosječne nabavne cijene, VP ili MP cijene, mogućnost praćenja točne lokacije robe u skladištu.
  • izvještaji po raznim kriterijima; vrsta prodane robe, prodajno mjesto, djelatnik, razdoblje, … eksport izvještaja u PDF, excel ili na pisač.
  • pristup svim dijelovima programa kontroliran pravima korisnika aplikacije
  • specijaliziranu verziju programa prilagođenu otkupljivačima sekundarnih sirovina s automatskim kreiranjem JOPPD obrasca itd.