Što nas čini drugačijima?

Programi izrađeni po mjeri svakog korisnika

Program za financijsko knjigovodstvo

Šifrarnik poslovnih partnera, kontnog plana, vrsta knjiženja i dokumenata, NKD, organizacijskih jedinica, poreznih stopa, artikala odnosno usluga koje se fakturiraju Unos dokumenata salda-konti i istodobno knjiženje na Glavnu knjigu Unos ulaznih računa u likvidaturu s automatskim knjiženjem na knjigu Ura

Program za obračun plaća

Šifrarnici općina-gradova, mjesta, vrsta rada, bolovanja (na teret firme ili fonda, porodiljni, ozljede…), doprinosa, obustava, isplata i poslovnih partnera kao kreditora, Kadrovska evidencija po vrstama radnika, radnim mjestima i osobnim podacima zaposlenih, evidencija GO, osobnih olakšica, beneficiranog staža, minulog rada,

Conforto

CONFORTO  je kompletno informatičko rješenje za praćenje poslovanja koje, između ostalog, obuhvaća: praćenje proizvodnje (otvaranje radnih naloga, normativi, proizvedeno, škart, zastoji, kapaciteti po strojevima, učinak pojedinih radnika, obračun radnih naloga, obračun putnih naloga, evidencija zaposlenika itd.) skladišno poslovanje (primke, otpremnice,